Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » turistika » miesto

Miesto, Turiec

Miesto v Turiec

V Turiec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Turiec:, 1 z 17

Zálochy, Rovne, Pred Malou dolinou, Dvorec, Za Spratekom, Sviňacia, Sekcia B, Pažitie, Sekcia F, Sekcia A, Obrázok, Sekcia E, Sekcia C, Vŕšky, Foringovo, Na Hrby, Hrby, Za Hájom, Záhumnie, Za Dúbravou, Niže papierne, Zavaskovce, Štepnica, Pod Brezinou, Šuhová nad Hlbokou cestou, Trhanová, Pri kostole, Trávniky, Vyše mlyna, Za krovím, Laclavá, Paraštiná, Pri Anglickej záhrade, Pred Pálečnou, Za Rebrovci, Za Horvátkovci, Krovisko, Požehy, Záhrady na pažití, Niže dediny, Rovná dolina, Šteklanovský kúsok, Dolný Lipovec, Lány ku kostolu, Laštek, Predvrícko, Noviny, Horné Trávniky, Na Hájikoch, Mažiarná, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Drtovky, Vápenná, Za Húseň, Vráče, Lavičky, Pod rybníky, Rakytné, Za Korbelovým vŕškom

Miesto, Turiec:, 2 z 17

Lipovec, Oplety, Niže dediny, Hlboká Bazová, Jakušovo, Žirkovo, Milcovo, Konský dol, Chrapovné úslnia, Podhradište, Košariská, Bambusky, Zrasce, Bažinov jarok, Milcová, Za Hrabovým, Hrby, Hrabiny, Juh, Niže dediny, Hradiská, Sučany, Kopanice, Pažite, Farský les, Čepčínec, Jarky, Mikulášova, Pod Studencom, Pod Osičím, Čmeľovo, Bačov kopec pod Stilovým, Suchá Vrica, Ostredok, Na Brode, Za železnicou, Kamene, Obzová za Tŕstím, Pred Dulákov, Matejčovo, Dielec, Háje, Dielnice, Hliny, Vrkošiny a pod Kasákovú, Pod Lazmi, Šmýkanica, Hlboké, Mestská, Pred trstím, Nad Baštou, Ploštiny, Breziny, Švanterová a Bombový močiar, Stĺpová, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Štvrtky, Povojník, Jasenová Brložná, Lučina

Miesto, Turiec:, 3 z 17

Pod Kalváriou, Dubie, Prašivá, Pod Bôrovou, Studenec, Vädžer, Zadky, Lieskovo, Duláková, Jasenová, Záskalná, Studenec, Za Vricou, Vrica, Dlhé, Biely Vŕštek, Žiare, Dubie, Na Skaličkách, Niže svätej Anny, Lazany, Suchá, Malé Blatno, Bôrovo, Fukovské a Šibeničný vrch, Pod hrad, Vkošiny, Návozia, Nad Kňazovou Nivou, Fľaky, Na Prievaly, Lazy, Za Dlhým dielom, Pod Osikovým, Do Vadžera, Pod Trstím, Kapustnice v Tehelni, Dlhé Záhumnia, Slatina, Do Tisovca, Majelnik, Pred Studencom, Obzová, Vlniská, Zákľačie, Tackanová, Rybníky, Obzová a Válovy, Obzová za Trstím, Biela Studňa, Vyše papierne, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Nad Rybníkmi, Doliny, Farské, Nad Bielym potokom, Brložná, Dlhé, Bystré, Pod Hájom

Miesto, Turiec:, 4 z 17

Čiastok, Hony do hôrky, Prievala lúka, Zadná Brezina, Skalie, Kolba, Zadky, Hony za železnicou, Ukladiská, Veľké Blatno, Závozec, Na vrch Dubie, Kopanice, Za cintorínom, Panské hrby, Vyše sklenárskej cesty, Socovský vrch, Dolina Tisovo, Prídel, Rúbaniny, Pod Jankovou, Vyše Ďura, Pod Likotkou, Hlboké nad Lieštím, Dolina, Pod starým majerom, Medovar, Nad Tokarov, Rybníky, Poznanovo, Žiarná, Záhumnie niže mesta, Prostredný močiar, Od pastierskej, Za lúčkami, Dolné Kamence, Dvorisko, Za Hájom, Dúbravy, Holica, Kalvária, Zadné háje, Ležiachova javorina, Hony do železnice, Bačov kopec, Vyše dediny, Pod Horným a Dolným Poľským, Hony do hradzkej, Predný močiar, Hony do lazíšť, Hony do hradskej, Do poľa, Hrby, Krátiny, Benkovka, Rúbaniny, V doline, Od maloviesskeho, Pánske, Za Dúbravami

Miesto, Turiec:, 5 z 17

Humienca, Horné pole, Za vrchom, Doštisky, Na Hladíkovo, Dubravica, Vlčia jama, Brdo, Smrekovo, Za dielom, Pod orešie, Pod šiarmi, Horica, Úboč, Lipová, Antoliarka, Šušňatín, Rúbaňky, Na ohreblo, Hrnčiarová, Stráne, Pod Kľakom, Ravná, Na vrchu, Zábelia, Diel a Za Dielom, Sihoť, Úplaz, Za štrekou, Lúky, Úšust, Panošin, Studienky, Struháreň, Nad Kohútovou, Kopanica, Kaplna, Prostredná, Hliniská, Lipové, Za studňou, Medze, Pod zábelia, Kohútová, Chotáre, Pred dolinami, Dielec, Doliny a Tisovec, Hlboká cesta, Kalenia, Ploština, Lazy, Chmelinec, Závodia, Pod Šibenice, Pod humniskom, Solisko, Majkrabovo, Kúty, Pod vrch

Miesto, Turiec:, 6 z 17

Niže sklenárskej cesty, Močidlá, Zelené, Žiar, Borisková, Tiešňavy, Rúbane, Medzi medzami, Kľačianska dolina - pirť, Siaš, Za Váhom, Horné Hladíkovo, Stráža, Sokolský jarok, Veľký kozinec, Kohútová, Záblatie, Pod Lučencom, Borievčie, Búnov, Starý háj, Lúčky, Dubová, Hajasová, Na Brečkov, Pažite, Račková, Pod Sokolom, Kochanovo, Sekanina, Chrochotia dolina, Halmesová, Panošinská dolina, Trávniky, Pod Závozím, Košová, Ostrá, Hlboká, Jedliny, Zrebíky, Pod Magurou, Hankov grúň, Pazite, Brován, Tokársky grúň, Hoskora, Nad Studňami, Vrch háj, Pod Hájom, Za Sokolom, Niva, Borová, Pod Starým hájikom, Pod Búnovom, Topole za Dielom, Rovňanský grúň, Ostredkovy grun, Nemecké, Huta, Tarabová

Miesto, Turiec:, 7 z 17

Tisovo, Panošina, Poloma, Horné Jaseno, Žiarec, Borgy, Dolné závozy, Slatiny, Pod Dielom, Pod kobyliou hlavou, Beňová, Jedľovo, Za Strážou, Brložnica, Rúbaň a Skalka, Mokraď, Bodranská dolina, Pri Slatine, Maršálová, Trasidlá, V Žiaroch, Polčenská dolina, Brehy, Kováčovo, Šariny, Stráza, Brveník, Dedinský grúň, Jamy, Nad Hrádkom, Starý háj, Za dvorom, Lipovská dolina, Fekečová, Brečkovo, Kobylia hlava, Žiare, Zákľuka, Pod Príslopom, Loviská, Dolné Jaseno, Miliansko, Za Búnovom, Holý diel, Kelnicky grún, Tále, Klúc, Vlčia jama, Hrabina, Hluchá dolina, Pod pieskom, Na Kostolišti, Horné závozy, Zadná kosa, Krsačina, Kopanice, Mocidla, Poštáriková, Madacov, Krizanka

Miesto, Turiec:, 8 z 17

Dolné huty, Pažitie, Mlynské rovné, Certov kút, Pod Bresty, Slovákova dolina, Hradesnica, Bobsoková, Rezníkove, Vôdky, Pred Keckou, Kolláre, Za Kostoliskom, Benke Kúty, Horné Lúky, Pod Strážou, Za Lyscom, Horné huty, Pod horou, Mogurky, Oráca, Dropová, Kliny, Dúbrava, Hruska, Bazovská, Madárovo, Na dube, Šimanová, Rovná, Háj, Široké, Pod Háj, Stráne, Koncity vrch, Kopček, Za Baľou, Kolibisko, Pri gaštanoch, Mladý háj, Manzelova dolina, Jaseníky, Dubovo, Košariská, Hlboká, Jazvecí grún, Stienky, Ráztoka, Hrb, Cintorín, Na Diele, Niže Kríža, Záhumnia, Krivé lazy, Hajasova, Čiare, Zázriva, Zlebina, Rovne, Flosková

Miesto, Turiec:, 9 z 17

Drazkovska, Stroch, Na ostredok, Nivy za hradskou, Bukoviny, Lúčky, Lovisko, Za Dielom, Za meštiankou, Maziarky, Hony, Slaninová, Kúty, Galov diel, Lazy, U Jarečka, Za vrchom, Kosarisko, Misárky, Pozastražia, Trstica, Dávide, Kliny na Hájiku, Príboje, Ostredok, Dlhé, Bunovica, Belá pri Necpaloch, Krivé, Kopanice vyše mostu za Hájom, Zimovisko, Rúbanisko, Na vode, Úplazy, Nad višničkami, Holešín, Malá slama, Horná Lučivná, Strnisko, Medzi jarkami, Veľké v strednom poli, Kútiky pri Sihoti, Bartošrígel, Za mlynom, Žitková, Madačov, Grešnerovo, Horné ležoviská, Lúky u cesty, Predné glózy, Záhumnie, Diel, Lučina, Lopatiny, Mlynica, Lučivná, Šebeňová, Horný Borišov, Magura, Horná Malašová

Miesto, Turiec:, 10 z 17

Na Dieli, Prielohy, Hore koncom, Monč, Štubniansky les, Doliny, Na Semilu, Vtáčnik, Domkové, Okrúhle, Horná Svinná, Pod prietrž, Poľana, Rakytiny, Stádlisko, Na hŕbky, Studený úplaz, Mokrá dolina, Sádok, Borisovec, Belianská dolina, Dolná Malšová, Veľké, Bartoš, Pakandel, Nad Páleným hájom, Ivančanské hájei, Ubly, Kameňolom, Pohorelé, Kaluže, Blatnatá, Lučivná, Semfín, Dolné lúky niže mostu, Borcová, Slatina, Kotlinka, Dolné Čremošné, Na senníku, Špicenberg, Zadné glózy, Dedičove, Ľubochnianska dolina, Na prietrží, Ražovisko, Horné Háje, U Jablone, Bodorovské háje, Tomčíková, Za Hájom, Čičereň, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Majvinkel, Mostíky, Kalameš, Most koniec, Negrašov, Hôrka, Mutník

Miesto, Turiec:, 11 z 17

Na hôrky, Kurialna rata, Výhon, Vápené, Hlinisko, Kráľovská studňa, Štubniansky les, Horné Kováčovské, Dielničky, Medzi vodami, Malcov, Kľúč, Dlhé diely, Farská, Nemecká dolina, Smradlavá, Vokolište, Vereč, Pod vinicou, Horné Čremošné, Nad jabloňou, Pod Hájom, Zimnô, Frčín, Záhumnie, Šindolová koliba, Dolný Borišov, Košariská, Dedičné pole, Rybovo, Zahumnie od Dulíc, dolina Borišovec, Jamy, Matejová, Jordán, Od Diviackeho, Veberník, Farské, Jamy, Medzi vŕšky, Pred Mlynom, Vôdky, Za rybníkom, Ľubková, Na Lysec, Dúbrava, Úboč, Vyše mošovskej cesty, Na Vápené, Pohorelá, Belianský mlyn, Vysoký most, Došná, U Studničky, Úplazy, Lúky pri Jordáne, Krivá, Kliny, Mlynárska jama, Franovce

Miesto, Turiec:, 12 z 17

Medzi jarky, Dolná Lučivná, Lučebné, Vinice, U Duba, Dosná, Tokárňa, Veľký prielom, Za Chmelinec, Bôrie, Nohavice, Zibolensko, Pod Šimovcom, Holašín, Pod Páleným hájom, Košiare, Farské, Na Prednom kruhu, Hájičky, Hájik, Homolka, Jedľovské, Konopiská, Hôsec, Široké Prielohy, Žiarec, Pod chotárom, Bandovské, Dolná Sihoť, Za Dielom, Role od Dubovského, Dlhé Nivy, Nivy vyše dediny, Chreniská, Na Slávkove, Zátišie, Očko Lehota, Konečná a Horniacka, Hájska,Farská a Kapitulská, Do cesty, Kútiky pri Sihoťi, Niže mošovskej cesty, Pole od Budiša, Devätorník, Kosienky, Dvoriská, U drobného hája, Kapusté záhrady, Chrastky, Zubrie Vozce, Krivé, Na horne luky, Horne Brody, Záhradčia, Seče, Palčekove lazy, Podhlavacom, Vidosovce, Do Ústia, Medziháje

Miesto, Turiec:, 13 z 17

Rovná, Ostrô, Horná Sihoť, Turiec, Chmelínec, Mažiarovo, Ostre, Urbarska hora, Ostrý Vrch, Pašienka, Pod horou, Záhumnia, Pod hájom, Niva, Na Sadoch-Trhoviská, Chlievisko, Sihoť, Repisko, Doliny, Chrajová, Mraviská, Zahumnie, Horná Dúbrava, Soliská, Horky a Mikelovce, Pod majerskou medzou, Veľké lúky, Kútiky, Urebrie, Lúčky, Chotár, Záhumnie, Panske hory, Malá Kamenná, Jelšia, Do Šiarov koncom, Martinkovo, Košarisko, Studienky, Doliny, Sviniarsky grúň, Tŕstie, Pod Rúbaninami, Dvoriská, Konca Zahumnia, Horný laz, Mukradná, Hrbanina, Horný a Dolný rybník, Nové Bôrie, Úplety, Do hlbovej vody, Kotiasov, Čerenec, Pisárovská, Pod diel, Pod Brehmi, Veľký úplaz, Bok Šín, Od Dubovského chotára

Miesto, Turiec:, 14 z 17

Čertová, Do Laclavského chodníka, Dolu vodou, Pod Hôrkou, Na Stráži, Poľana, Rakytia, Záhumnia, Dlhe, Za Kráľovcom, Rajské, Zákutia, Za mlynom, Pňovie, Šimonové, Klin, Pavlova, Utrničie, Na horné lúky, Horné lúky a Vajaniská, Bôrie, Podlužie, Kapustné záhrady, Na závoze, Horné Nivy, Kozinec, Žľaby, Niže dediny, Farské, Bohušová, Jedľovina, Kotišov laz, Krištofove jarky, Kratiny, Nad Lúčkou, Kutiny, Lom, Dlhé, Tisová, Hora, Mohošovec, Kučerkovo, Gerín, Za Vedžeerom, Dolné Nivy, Trstie, Bansko, Za Kevickou vodou, Pod krizom, Krahulčie, Žabinec, Na Vandračke, Breziny, Níkespiak, Krpelné, Hôrky, Jarky, Čierny grúň, Kopanice, Dielec

Miesto, Turiec:, 15 z 17

Primýlina, Šariny, Hopkatoln, Pred Horou, Jánošíkova skala, Balážové a Kopanice, Farská, Kúpelice, Medzi háje, Murovaná skala, Za Sokolovom, Zámlynie, Ploskô Jedlia, Dolina, Medze, Predné Huby, Dolné pole, Križná, Orsačka, Dolina, Kliny, Zeme od Rakytín, Zimozeleň, Sekanina, Kamenný úplaz, Malé Krahulčie, Kratiny, Žingor, Klinec, Pod Nivou, Buková, Organy, Pri trati, Sihote, Čečeková, Za jarkom, Norková, Prostredné, Dlhé do prostrednej cesty, Pod lúky, Proti Jarku, Poddubie, Potôčik, Za kostolom, Kruhy, Kopec, Hradište, Lazy, Ďuriašová, Svinský bok, Vantové, Šiare, Ondriašová, Mraznica, Hulejova skala, Pod Skalkou, Hájik, Horná Rosová, Stenclov les, Zadné Huby

Miesto, Turiec:, 16 z 17

Medze, Hole, Malý diel, Vrch Studienka, Kolin, Bonešpak, Dubovo, Zadné pole, Miestný hon, Hrby koncom na lúkach, Sadiská, Kúty, Malá Hubná, Vedžer, Za Gerinom, Lán, Na dlhej nive, Košúty, Zadné Huby, Bukový háj, Záblatská, Breziny, Jedľovina do Dúbrav, Na Ilách, Krátke, Za Brezinou, Skuhrová, Veľká Káčerová, Kudelovské, Zadná Norková, Zadné Košiare, Vachotovice a zeme, Prostredné pašienky, Na veľkej, Lehotištie, Sokolovo, Za mostíkom, Sadové, Bukovina, Nad Brezinami, Pražená, Hliny, U tierca, Rybníčky a Hate, Roveň, Flochova lúka, Damova, Jablonky, Sončovské, Hukuštiak, U kríža, Dĺžavy, Grajzlova, Konco na chodník, Za hrbom, Krátiny koncom cez vodu, Kobulia pod borinami, Koňuše, Kotre dvormi, Malá Ľubená

Miesto, Turiec:, 17 z 17

Repeš, Hony, Besná, Smrekove, Baglové kopce, Pod Kostolcom, Hrabie, J nošíkova skala, Vtáčnik, Pod Trstencom, Krištofové jarky, Slichová, Záložná, Hliny, Hriská, Rakytovec, Turatín, Za sypárňou, Kostolec, Dvorisk, Kunovská hora, Kobylie diely, Horná Flochová, Meneľova dolina, Tále, Pod hrbmi, Bodorové, Mokré sídla, Niže hradskej, Proti hrádzi, Sviniarky, Kamenná, Rakytov, Hofierske, Za vodou, Kostolná, Hájiky, Kapustné záhrady, Do Žliabkov, Záhrady

miesto inde

okres Martin (1478x), okres Turčianske Teplice (916x), Mošovce (224x), Blatnica (208x), Kláštor pod Znievom (147x), Belá - Dulice (130x), Necpaly (129x), Valča (124x), Martin (122x), Turček (100x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (89x), Sučany (84x), Dubové (83x), Abramová (83x), Sklené (78x), Horný Turček (78x), Turčianske Jaseno (78x), Bystrička (77x), Vrútky (76x), Trebostovo (73x), Podhradie, okres MT (72x), Záturčie (67x), Trnovo (66x), Turany (66x), Podhradie nad Váhom (65x), Čepčín (60x), Priekopa (59x), Štubňa (58x), Rakša (57x)
miesto v okres Martin
miesto v okres Turčianske Teplice
miesto v Mošovce

Podobné, Turiec:

2945x turistika, 2391x miesto, 292x orientačný bod, 61x strom, 45x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 33x prístrešok, altánok, 23x studňa, 18x chranený strom, 11x ohnisko, 11x miesto na piknik, 10x orientačná mapa, 9x atrakcia, 4x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Turiec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://turiec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.