Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » turistika » miesto

Miesto, Turiec

Miesto v Turiec

V Turiec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Turiec:, 1 z 17

Rovne, Pred Malou dolinou, Dvorec, Sviňacia, Za Spratekom, Sekcia B, Obrázok, Pažitie, Sekcia F, Sekcia A, Sekcia E, Foringovo, Vŕšky, Sekcia C, Na Hrby, Hrby, Zálochy, Za Dúbravou, Za Hájom, Niže papierne, Záhumnie, Zavaskovce, Štepnica, Trávniky, Paraštiná, Pri kostole, Za krovím, Šuhová nad Hlbokou cestou, Pod Brezinou, Laclavá, Vyše mlyna, Trhanová, Za Rebrovci, Pred Pálečnou, Pri Anglickej záhrade, Niže dediny, Za Horvátkovci, Požehy, Krovisko, Záhrady na pažití, Rovná dolina, Šteklanovský kúsok, Dolný Lipovec, Lány ku kostolu, Laštek, Noviny, Predvrícko, Horné Trávniky, Na Hájikoch, Mažiarná, Pod Borinami, Drtovky, Za Húseň, Vápenná, Kobula pod borinami, Pod rybníky, Vráče, Lavičky, Za Korbelovým vŕškom, Rakytné

Miesto, Turiec:, 2 z 17

Lipovec, Oplety, Niže dediny, Hlboká Bazová, Milcovo, Jakušovo, Žirkovo, Chrapovné úslnia, Konský dol, Zrasce, Podhradište, Košariská, Bažinov jarok, Milcová, Hrby, Za Hrabovým, Juh, Hrabiny, Niže dediny, Hradiská, Sučany, Kopanice, Farský les, Čepčínec, Dielnice, Hlboké, Biely Vŕštek, Biela Studňa, Čmeľovo, Za Vricou, Vädžer, Pred trstím, Bôrovo, Lučina, Záskalná, Kamene, Suchá, Stĺpová, Obzová, Pod Lazmi, Obzová a Válovy, Švanterová a Bombový močiar, Vrica, Zákľačie, Pod Bôrovou, Ploštiny, Fukovské a Šibeničný vrch, Bačov kopec pod Stilovým, Lieskovo, Obzová za Tŕstím, Dlhé Záhumnia, Jasenová, Na Skaličkách, Lazy, Studenec, Nad Kňazovou Nivou, Rybníky, Šmýkanica, Pod hrad, Za Dlhým dielom

Miesto, Turiec:, 3 z 17

Tackanová, Povojník, Mestská, Suchá Vrica, Zadky, Majelnik, Pred Studencom, Jasenová Brložná, Dubie, Dlhé, Háje, Pod Osikovým, Pod Trstím, Do Tisovca, Pod Studencom, Pod Kalváriou, Jarky, Dielec, Na Brode, Matejčovo, Mikulášova, Obzová za Trstím, Lazany, Návozia, Pred Dulákov, Duláková, Prašivá, Vkošiny, Breziny, Vlniská, Štvrtky, Žiare, Fľaky, Studenec, Na Prievaly, Vrkošiny a pod Kasákovú, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Niže svätej Anny, Kapustnice v Tehelni, Do Vadžera, Dubie, Za železnicou, Nad Baštou, Slatina, Malé Blatno, Ostredok, Hliny, Pod Osičím, Hony do hradzkej, Pod Jankovou, Bystré, Prostredný močiar, Rúbaniny, Dolina, Benkovka, Rybníky, Zadná Brezina, Skalie, Socovský vrch, Čiastok

Miesto, Turiec:, 4 z 17

Vyše papierne, Zadky, Panské hrby, Hony do železnice, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Zadné háje, Hony do lazíšť, Bačov kopec, Vyše Ďura, Vyše sklenárskej cesty, Dúbravy, Hony do hradskej, Za lúčkami, Kalvária, Dvorisko, Doliny, Dlhé, Medovar, Holica, Brložná, Na vrch Dubie, Nad Tokarov, Žiarná, Vyše dediny, Za Hájom, Pod Horným a Dolným Poľským, Pod Likotkou, Farské, Pod starým majerom, Pod Hájom, Prievala lúka, Hony do hôrky, Závozec, Poznanovo, Prídel, Dolné Kamence, Do poľa, V doline, Hlboké nad Lieštím, Od pastierskej, Veľké Blatno, Kopanice, Nad Rybníkmi, Dolina Tisovo, Ukladiská, Krátiny, Nad Bielym potokom, Predný močiar, Pánske, Za cintorínom, Od maloviesskeho, Kolba, Hony za železnicou, Záhumnie niže mesta, Hrby, Rúbaniny, Ležiachova javorina, Hlboká cesta, Solisko, Ploština

Miesto, Turiec:, 5 z 17

Dubravica, Pod Šibenice, Šušňatín, Močidlá, Žiar, Borisková, Za studňou, Tiešňavy, Pred dolinami, Lipová, Pod vrch, Pod šiarmi, Zelené, Kľačianska dolina - pirť, Diel a Za Dielom, Studienky, Kúty, Úboč, Kopanica, Závodia, Na ohreblo, Struháreň, Hrnčiarová, Úšust, Chotáre, Horica, Medzi medzami, Brdo, Prostredná, Pod Kľakom, Hliniská, Ravná, Rúbane, Kalenia, Zábelia, Za dielom, Kaplna, Sihoť, Antoliarka, Doštisky, Vlčia jama, Panošin, Lipové, Za vrchom, Majkrabovo, Nad Kohútovou, Humienca, Pod orešie, Za Dúbravami, Chmelinec, Za štrekou, Siaš, Doliny a Tisovec, Lazy, Stráne, Pod zábelia, Niže sklenárskej cesty, Pod humniskom, Kohútová, Na Hladíkovo

Miesto, Turiec:, 6 z 17

Dielec, Lúky, Smrekovo, Úplaz, Rúbaňky, Na vrchu, Medze, Horné pole, Zákľuka, Kelnicky grún, Za Sokolom, Trávniky, Veľký kozinec, Krsačina, Za dvorom, Tisovo, Borová, Košová, Ostrá, Kochanovo, Dolné závozy, Panošina, Miliansko, Stráza, Bodranská dolina, Sokolský jarok, Horné Jaseno, Pod Závozím, Topole za Dielom, Nad Studňami, Mocidla, Búnov, Žiare, Dedinský grúň, Horné závozy, Pažite, Rúbaň a Skalka, Na Kostolišti, Žiarec, Poštáriková, Pri Slatine, Za Búnovom, Halmesová, Dolné huty, Hlboká, Horné Hladíkovo, Slatiny, Pod kobyliou hlavou, Borgy, Zrebíky, Za Váhom, Krizanka, Ostredkovy grun, Starý háj, Kobylia hlava, Brveník, Pod Príslopom, Račková, Pod pieskom, Holý diel

Miesto, Turiec:, 7 z 17

Kopanice, Pod Búnovom, Kohútová, Tarabová, Lipovská dolina, Tokársky grúň, Brložnica, Starý háj, Kováčovo, Pod Magurou, Fekečová, Klúc, Pod Starým hájikom, Pod Lučencom, Mokraď, Polčenská dolina, Jedliny, Loviská, Hoskora, Trasidlá, Niva, Borievčie, Nemecké, Panošinská dolina, Hluchá dolina, Záblatie, Maršálová, Brován, Vrch háj, Brehy, Sekanina, Pod Hájom, Pod Sokolom, Na Brečkov, Vlčia jama, Dolné Jaseno, Beňová, Poloma, Madacov, Zadná kosa, Brečkovo, Nad Hrádkom, Stráža, Hrabina, Šariny, Za Strážou, Chrochotia dolina, V Žiaroch, Lúčky, Tále, Hajasová, Pazite, Huta, Jamy, Hankov grúň, Rovňanský grúň, Jedľovo, Dubová, Pod Dielom, Oráca

Miesto, Turiec:, 8 z 17

Koncity vrch, Dropová, Za Baľou, Stráne, Pod horou, Bobsoková, Hrb, Horné Lúky, Ráztoka, Stienky, Vôdky, Na Diele, Hradesnica, Kopček, Mogurky, Košariská, Dubovo, Šimanová, Rovná, Hajasova, Horné huty, Jaseníky, Pažitie, Kliny, Široké, Hlboká, Rovne, Madárovo, Flosková, Bazovská, Háj, Pod Bresty, Benke Kúty, Za Kostoliskom, Drazkovska, Jazvecí grún, Manzelova dolina, Zázriva, Mlynské rovné, Krivé lazy, Pri gaštanoch, Na dube, Za Lyscom, Pod Strážou, Rezníkove, Niže Kríža, Zlebina, Kolláre, Záhumnia, Kolibisko, Čiare, Slovákova dolina, Pod Háj, Hruska, Certov kút, Pred Keckou, Mladý háj, Dúbrava, Cintorín, Za meštiankou

Miesto, Turiec:, 9 z 17

U Jarečka, Kosarisko, Misárky, Trstica, Kúty, Slaninová, Za Dielom, Galov diel, Lovisko, Pozastražia, Lazy, Na ostredok, Lúčky, Bukoviny, Za vrchom, Nivy za hradskou, Maziarky, Stroch, Hony, Dlhé, Dávide, Príboje, Bunovica, Kliny na Hájiku, Ostredok, Pod prietrž, Čičereň, Blatnatá, Horné Háje, Slatina, Smradlavá, Mokrá dolina, Nad višničkami, Vokolište, Za Hájom, Pod vinicou, Na Semilu, Zimnô, Mlynica, Prielohy, Grešnerovo, Diel, Borisovec, Na hŕbky, Frčín, Kľúč, Nad Páleným hájom, Zadné glózy, Most koniec, Lúky u cesty, Kráľovská studňa, Kaluže, Stádlisko, Vtáčnik, Ubly, Lučivná, Rakytiny, Na prietrží, Holešín, Majvinkel

Miesto, Turiec:, 10 z 17

Horné ležoviská, Horná Malašová, Záhumnie, Dolné lúky niže mostu, Studený úplaz, Kameňolom, Na senníku, Rúbanisko, Predné glózy, Dolné Čremošné, Belianská dolina, Šebeňová, Žitková, Dlhé diely, Pod Hájom, Kalameš, Bodorovské háje, Poľana, Strnisko, Nemecká dolina, Vápené, Horný Borišov, Ivančanské hájei, Pohorelé, Okrúhle, Výhon, Dolná Malšová, Tomčíková, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Na hôrky, Pakandel, Mutník, Horná Lučivná, Magura, Hôrka, Malcov, Veľké, Medzi vodami, Zimovisko, Úplazy, Kurialna rata, Ražovisko, Za mlynom, Dedičove, Na vode, Kútiky pri Sihoti, Dielničky, Horné Kováčovské, Sádok, Borcová, Negrašov, Lučivná, Lučina, Semfín, Bartošrígel, Medzi jarkami, Krivé, U Jablone, Ľubochnianska dolina, Bartoš

Miesto, Turiec:, 11 z 17

Kopanice vyše mostu za Hájom, Farská, Hore koncom, Belá pri Necpaloch, Lopatiny, Veľké v strednom poli, Mostíky, Na Dieli, Malá slama, Madačov, Domkové, Vereč, Hlinisko, Monč, Štubniansky les, Horná Svinná, Špicenberg, Horné Čremošné, Kotlinka, Štubniansky les, Nad jabloňou, Doliny, Pohorelá, Hájičky, Za Chmelinec, Úboč, Pred Mlynom, Došná, Úplazy, Rybovo, U Duba, Belianský mlyn, Záhumnie, Dosná, dolina Borišovec, Pod Páleným hájom, Dolná Lučivná, Matejová, Kliny, Zahumnie od Dulíc, Franovce, Dúbrava, Na Vápené, Homolka, Za rybníkom, Mlynárska jama, Na Prednom kruhu, Pod Šimovcom, Jamy, Medzi jarky, Farské, Veľký prielom, Dolný Borišov, Vyše mošovskej cesty, Jamy, Holašín, Lučebné, Šindolová koliba, Krivá, Bôrie

Miesto, Turiec:, 12 z 17

Nohavice, Jordán, Košiare, Zibolensko, Lúky pri Jordáne, Tokárňa, Vysoký most, Vinice, Farské, Ľubková, Hájik, Veberník, Od Diviackeho, Na Lysec, Medzi vŕšky, Dedičné pole, Vôdky, Jedľovské, Košariská, U Studničky, Dlhé Nivy, Role od Dubovského, Bandovské, Kosienky, Konečná a Horniacka, U drobného hája, Kútiky pri Sihoťi, Pole od Budiša, Hôsec, Široké Prielohy, Hájska,Farská a Kapitulská, Nivy vyše dediny, Za Dielom, Zátišie, Konopiská, Dolná Sihoť, Očko Lehota, Pod chotárom, Na Slávkove, Chreniská, Dvoriská, Devätorník, Niže mošovskej cesty, Žiarec, Do cesty, Záhumnia, Medziháje, Sihoť, Podhlavacom, Martinkovo, Kapusté záhrady, Podlužie, Nové Bôrie, Šimonové, Rajské, Záhumnia, Mukradná, Kotiasov, Košarisko, Dvoriská

Miesto, Turiec:, 13 z 17

Rakytia, Konca Zahumnia, Pod hájom, Úplety, Jelšia, Dlhe, Chotár, Doliny, Urebrie, Za Kráľovcom, Mažiarovo, Čertová, Na horné lúky, Malá Kamenná, Na Stráži, Repisko, Dolu vodou, Ostrý Vrch, Horné lúky a Vajaniská, Rovná, Krivé, Pod Rúbaninami, Horný laz, Klin, Utrničie, Niva, Zahumnie, Seče, Do Šiarov koncom, Pašienka, Turiec, Záhumnie, Doliny, Studienky, Na Sadoch-Trhoviská, Veľký úplaz, Palčekove lazy, Poľana, Horný a Dolný rybník, Hrbanina, Chrajová, Horne Brody, Zákutia, Pňovie, Kútiky, Sviniarsky grúň, Ostre, Chrastky, Pod Brehmi, Tŕstie, Čerenec, Ostrô, Kapustné záhrady, Pisárovská, Soliská, Horky a Mikelovce, Do Ústia, Mraviská, Do Laclavského chodníka, Urbarska hora

Miesto, Turiec:, 14 z 17

Na horne luky, Bok Šín, Pod Hôrkou, Od Dubovského chotára, Pod majerskou medzou, Za mlynom, Horná Dúbrava, Horná Sihoť, Pod diel, Vidosovce, Bôrie, Záhradčia, Pavlova, Zubrie Vozce, Do hlbovej vody, Chmelínec, Chlievisko, Pod horou, Veľké lúky, Panske hory, Lúčky, Pod hrbmi, Dĺžavy, Smrekove, Rakytovec, Zámlynie, Hofierske, Dubovo, Pekná, Prieslopská, Kratiny, Zeme od Rakytín, Kolin, Vtáčnik, Hájik, Hlboké, Gerín, Sekanina, Farská, Stenclov les, Malá Ľubená, Kotre dvormi, Pavlov, Ruskové, Repeš, Kratiny, Norková, Široké, Široká, Baglové kopce, Za orech, Za dedinou, Za jarkom, Dvorisk, Bonešpak, Predné Role, Hrby koncom na lúkach, Kiar, Krištofové jarky, Balážové a Kopanice

Miesto, Turiec:, 15 z 17

Kopanice, Pri trati, Sončovské, Rakytov, Horná Flochová, Miestný hon, Zadné pole, Dlhé, Malé Žiare, Pod Kostolcom, Zadné Huby, Žľaby, Lazy, Potočiny, Za Jarkom, Murovaná skala, Dolný laz, Záložná, Krátiny koncom cez vodu, Jarky, Boriny, Žigova, Pod Vtáčnikom, Pod Gerinom, Kobulia pod borinami, Sihote, Medziház, Za kostolom, Kamenná, Poddubie, Šiare, Žírová, Záblatská, Niže dediny, Mošovská, Proti Jarku, Kotišov laz, Na Vandračke, Kamenný úplaz, Turatín, Malé Krahulčie, Záhrady, Bansko, Hulejova skala, Veľká Káčerová, Do Žliabkov, Kratiny do Dúbrav, Ondriašová, Za sypárňou, Pod lúky, Rovná, Rybníčky a Hate, Brezový háj, Pražená, Vrch Stráž, Do Ivančanského chotára, Žingor, Sokolia dolina, Za hrbom, Pastviská

Miesto, Turiec:, 16 z 17

Zlatá hôrka, Dolné pasienky, Kúpelice, U hájika, Sokolovo, Dlhá lúka, Pod Nivou, Za Vedžeerom, Konco na chodník, Zadné Košiare, Jarky, Za Suchou pílou, Za Kevickou vodou, Orsačka, Trstie, Pod Skalkou, Hliny, Diel, Níkespiak, Organy, Hony, Klinec, Hôrky, Bodorové, Za Vtáčnikom, Košúty, Bukový háj, Dlhé do prostrednej cesty, Stará Flochová, U tierca, Malá Stráň, Pod dvorom, Kučerkovo, Na záhumnia, Pod Trstencom, Medzi cestami, Krahulčie, Priepastná, Hukuštiak, Farské, Kopec, Primýlina, Kapustné záhrady, Pod krizom, Krátke, Dolina, Lán, Jedľovina do Dúbrav, Dolné Nivy, Breziny, Hriská, Prostredné pašienky, Tisová, Medzi cestami, Pod cintorínom, Stredná Rosová, Dolné pole, Mokré sídla, Na Ilách, Prostredné

Miesto, Turiec:, 17 z 17

Domoslava, Horné Nivy, Pod Pálenicou, Sadové, Za Sokolovom, Breziny, Jedľovina, Kliny, Mraznica, Roveň, Križná, Kostolec, Lom, Hliny a hrtany, Flochova lúka, Vinohrádok, Za konopiskami, Tále, Závrat, Hole, Brezina, Slichová, Valentov, Mokrý Jasienok, Norková, Medze, Krpelné, Za Gerinom, Dubiny, Žabinec, Kobylie diely, Pod Brezinou, Malá Hubná, Na závoze, Šariny, Dolné Piesky, U kríža, Potôčik, Bohušová, Na dlhej nive

miesto inde

okres Martin (1476x), okres Turčianske Teplice (916x), Mošovce (224x), Blatnica (208x), Kláštor pod Znievom (147x), Belá - Dulice (130x), Necpaly (129x), Valča (124x), Martin (121x), Turček (100x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (89x), Sučany (84x), Dubové (83x), Abramová (83x), Sklené (78x), Horný Turček (78x), Turčianske Jaseno (78x), Bystrička (77x), Vrútky (76x), Trebostovo (73x), Podhradie, okres MT (72x), Záturčie (67x), Trnovo (66x), Turany (66x), Podhradie nad Váhom (65x), Čepčín (60x), Štubňa (58x), Priekopa (58x), Rakša (57x)
miesto v okres Martin
miesto v okres Turčianske Teplice
miesto v Mošovce

Podobné, Turiec:

2938x turistika, 2389x miesto, 290x orientačný bod, 60x strom, 45x poľovnícky posed, 37x turistické informácie, 33x prístrešok, altánok, 23x studňa, 18x chranený strom, 11x ohnisko, 10x orientačná mapa, 9x miesto na piknik, 9x atrakcia, 4x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Turiec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://turiec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.