Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » turistika » miesto

Miesto, Turiec

Miesto v Turiec

V Turiec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Turiec:, 1 z 17

Rovne, Pred Malou dolinou, Dvorec, Sviňacia, Sekcia B, Za Spratekom, Pažitie, Obrázok, Sekcia F, Sekcia A, Sekcia E, Sekcia C, Foringovo, Vŕšky, Na Hrby, Hrby, Zálochy, Za Hájom, Záhumnie, Niže papierne, Za Dúbravou, Štepnica, Zavaskovce, Pri kostole, Trávniky, Vyše mlyna, Pod Brezinou, Za krovím, Šuhová nad Hlbokou cestou, Paraštiná, Laclavá, Trhanová, Pred Pálečnou, Za Rebrovci, Pri Anglickej záhrade, Požehy, Za Horvátkovci, Záhrady na pažití, Krovisko, Niže dediny, Rovná dolina, Šteklanovský kúsok, Dolný Lipovec, Lány ku kostolu, Laštek, Noviny, Predvrícko, Horné Trávniky, Na Hájikoch, Mažiarná, Pod Borinami, Kobula pod borinami, Za Húseň, Vápenná, Drtovky, Lavičky, Vráče, Pod rybníky, Za Korbelovým vŕškom, Rakytné

Miesto, Turiec:, 2 z 17

Lipovec, Oplety, Niže dediny, Hlboká Bazová, Jakušovo, Žirkovo, Milcovo, Konský dol, Chrapovné úslnia, Podhradište, Bažinov jarok, Košariská, Zrasce, Milcová, Za Hrabovým, Hrby, Juh, Hrabiny, Hradiská, Niže dediny, Sučany, Kopanice, Farský les, Čepčínec, Prašivá, Zákľačie, Štvrtky, Bačov kopec pod Stilovým, Studenec, Dubie, Ploštiny, Pred Dulákov, Lučina, Pred trstím, Vrica, Studenec, Slatina, Matejčovo, Biely Vŕštek, Mikulášova, Na Skaličkách, Ostredok, Pod Osičím, Kamene, Duláková, Zadky, Dlhé, Za Vricou, Lazany, Dubie, Jarky, Fľaky, Pred Studencom, Žiare, Vlniská, Pod Osikovým, Do Tisovca, Za železnicou, Fukovské a Šibeničný vrch, Šmýkanica

Miesto, Turiec:, 3 z 17

Dielec, Breziny, Niže svätej Anny, Stĺpová, Jasenová, Obzová, Na Prievaly, Nad Kňazovou Nivou, Dielnice, Vrkošiny a pod Kasákovú, Pod Trstím, Lazy, Do Vadžera, Obzová a Válovy, Obzová za Trstím, Povojník, Záskalná, Hliny, Hlboké, Malé Blatno, Na Brode, Pod Bôrovou, Biela Studňa, Pod hrad, Mestská, Tackanová, Suchá Vrica, Pod Kalváriou, Nad Baštou, Háje, Bôrovo, Pod Lazmi, Vädžer, Obzová za Tŕstím, Kapustnice v Tehelni, Návozia, Čmeľovo, Vkošiny, Rybníky, Za Dlhým dielom, Jasenová Brložná, Majelnik, Suchá, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Dlhé Záhumnia, Pod Studencom, Lieskovo, Švanterová a Bombový močiar, Kopanice, Bačov kopec, Vyše Ďura, Vyše dediny, Hrby, Kolba, Ležiachova javorina, Za lúčkami, Benkovka, Žiarná, Zadky, Pod Likotkou

Miesto, Turiec:, 4 z 17

Socovský vrch, Kalvária, Prievala lúka, Bystré, Dúbravy, Predný močiar, Rybníky, Od pastierskej, Hony do hôrky, Pod starým majerom, Ukladiská, Nad Tokarov, Na vrch Dubie, Za cintorínom, Hony za železnicou, Dlhé, Rúbaniny, Hony do hradskej, Hony do hradzkej, Poznanovo, Dolina Tisovo, Farské, Záhumnie niže mesta, Dolné Kamence, Od maloviesskeho, Dvorisko, Vyše sklenárskej cesty, Do poľa, Hony do lazíšť, Panské hrby, Rúbaniny, Závozec, Hlboké nad Lieštím, Doliny, Dolina, Veľké Blatno, Nad Rybníkmi, Hony do železnice, Zadná Brezina, Nad Bielym potokom, Za Hájom, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Holica, Pod Hájom, V doline, Pod Jankovou, Pod Horným a Dolným Poľským, Vyše papierne, Čiastok, Prídel, Zadné háje, Skalie, Krátiny, Prostredný močiar, Pánske, Brložná, Medovar, Horica, Struháreň, Na Hladíkovo

Miesto, Turiec:, 5 z 17

Nad Kohútovou, Úšust, Pod vrch, Zábelia, Za Dúbravami, Močidlá, Žiar, Pod zábelia, Pred dolinami, Tiešňavy, Rúbaňky, Panošin, Doliny a Tisovec, Za vrchom, Pod humniskom, Prostredná, Stráne, Závodia, Dubravica, Hlboká cesta, Chmelinec, Pod orešie, Hliniská, Šušňatín, Niže sklenárskej cesty, Antoliarka, Sihoť, Diel a Za Dielom, Siaš, Lipové, Doštisky, Vlčia jama, Dielec, Medzi medzami, Solisko, Ravná, Medze, Úplaz, Pod Šibenice, Za štrekou, Na vrchu, Kalenia, Na ohreblo, Zelené, Kaplna, Studienky, Ploština, Úboč, Pod šiarmi, Lipová, Rúbane, Majkrabovo, Kľačianska dolina - pirť, Lúky, Smrekovo, Hrnčiarová, Za studňou, Humienca, Chotáre, Lazy

Miesto, Turiec:, 6 z 17

Kohútová, Za dielom, Pod Kľakom, Borisková, Kúty, Brdo, Kopanica, Horné pole, Niva, Za Sokolom, Krizanka, Pod Dielom, Trasidlá, Veľký kozinec, Loviská, Pod Závozím, Halmesová, Pod pieskom, Žiare, Na Brečkov, Tokársky grúň, Za Strážou, Mocidla, Záblatie, Sekanina, Tisovo, Pod Hájom, V Žiaroch, Stráza, Tále, Maršálová, Jedľovo, Kelnicky grún, Hrabina, Beňová, Košová, Trávniky, Brehy, Pri Slatine, Brveník, Krsačina, Dolné Jaseno, Hluchá dolina, Za Váhom, Pod Sokolom, Dolné huty, Horné Jaseno, Pod kobyliou hlavou, Poštáriková, Hlboká, Lúčky, Dedinský grúň, Ostredkovy grun, Rovňanský grúň, Lipovská dolina, Panošina, Ostrá, Pažite, Slatiny, Kováčovo

Miesto, Turiec:, 7 z 17

Borgy, Hankov grúň, Pod Lučencom, Borová, Hajasová, Dubová, Tarabová, Jedliny, Šariny, Pazite, Jamy, Nemecké, Kohútová, Pod Magurou, Pod Starým hájikom, Zákľuka, Búnov, Vrch háj, Horné závozy, Bodranská dolina, Mokraď, Brečkovo, Horné Hladíkovo, Klúc, Borievčie, Kochanovo, Na Kostolišti, Dolné závozy, Nad Studňami, Topole za Dielom, Brován, Nad Hrádkom, Za Búnovom, Zrebíky, Stráža, Panošinská dolina, Zadná kosa, Kopanice, Za dvorom, Holý diel, Chrochotia dolina, Starý háj, Pod Príslopom, Starý háj, Fekečová, Rúbaň a Skalka, Kobylia hlava, Miliansko, Vlčia jama, Huta, Sokolský jarok, Žiarec, Hoskora, Poloma, Madacov, Brložnica, Račková, Pod Búnovom, Polčenská dolina, Cintorín

Miesto, Turiec:, 8 z 17

Koncity vrch, Vôdky, Manzelova dolina, Mladý háj, Pod Strážou, Pred Keckou, Hajasova, Pažitie, Zázriva, Pri gaštanoch, Šimanová, Mlynské rovné, Kolláre, Za Baľou, Krivé lazy, Kliny, Za Kostoliskom, Bobsoková, Dropová, Kopček, Pod Bresty, Horné Lúky, Bazovská, Certov kút, Slovákova dolina, Hruska, Háj, Košariská, Pod horou, Niže Kríža, Rovne, Záhumnia, Stienky, Drazkovska, Čiare, Na dube, Široké, Rezníkove, Mogurky, Flosková, Madárovo, Kolibisko, Zlebina, Stráne, Ráztoka, Benke Kúty, Jaseníky, Na Diele, Dúbrava, Oráca, Jazvecí grún, Horné huty, Hlboká, Dubovo, Pod Háj, Za Lyscom, Rovná, Hradesnica, Hrb, Galov diel

Miesto, Turiec:, 9 z 17

Lúčky, Za meštiankou, Za Dielom, Pozastražia, Lovisko, U Jarečka, Slaninová, Trstica, Misárky, Stroch, Kúty, Kosarisko, Nivy za hradskou, Na ostredok, Hony, Maziarky, Za vrchom, Lazy, Bukoviny, Dlhé, Dávide, Kliny na Hájiku, Ostredok, Bunovica, Príboje, Rakytiny, Záhumnie, Frčín, Horné Háje, Špicenberg, Dielničky, Majvinkel, Medzi vodami, Lučina, Hore koncom, Sádok, Kráľovská studňa, Na vode, Dolné lúky niže mostu, Nad Páleným hájom, Horné ležoviská, Belá pri Necpaloch, Kotlinka, Výhon, Ražovisko, Mutník, Štubniansky les, Lopatiny, Bartošrígel, Rúbanisko, Blatnatá, Domkové, Magura, Lučivná, Hlinisko, Tomčíková, Malá slama, Veľké v strednom poli, Negrašov, Ubly

Miesto, Turiec:, 10 z 17

Zimovisko, Horná Svinná, Nad višničkami, Medzi jarkami, Žitková, Kalameš, Monč, Na senníku, Okrúhle, Belianská dolina, Predné glózy, Vápené, Borcová, Horný Borišov, Holešín, Vokolište, Kaluže, Na Semilu, Smradlavá, Vereč, Pod Hájom, Horné Čremošné, Čičereň, Vtáčnik, Kurialna rata, Diel, Ivančanské hájei, Kameňolom, Dedičove, Šebeňová, Dolná Malšová, Pod prietrž, Krivé, Na hôrky, Bartoš, Poľana, Štubniansky les, Kútiky pri Sihoti, Za Hájom, Bodorovské háje, Hôrka, Veľké, Na hŕbky, Horná Malašová, Borisovec, Ľubochnianska dolina, Studený úplaz, Pohorelé, Horná Lučivná, Horné Kováčovské, U Jablone, Pakandel, Mokrá dolina, Doliny, Dlhé diely, Nemecká dolina, Dolné Čremošné, Lúky u cesty, Stádlisko, Madačov

Miesto, Turiec:, 11 z 17

Nad jabloňou, Semfín, Mostíky, Strnisko, Malcov, Zadné glózy, Mlynica, Farská, Lučivná, Kľúč, Pod vinicou, Prielohy, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Grešnerovo, Zimnô, Za mlynom, Most koniec, Slatina, Na prietrží, Na Dieli, Úplazy, Kopanice vyše mostu za Hájom, Franovce, Za rybníkom, Lučebné, Dedičné pole, Úplazy, Krivá, Veľký prielom, Farské, Holašín, Šindolová koliba, Hájičky, Belianský mlyn, Zahumnie od Dulíc, Pod Páleným hájom, Pred Mlynom, Veberník, Pohorelá, Vôdky, Medzi jarky, Na Lysec, Dúbrava, Zibolensko, Jamy, Došná, Hájik, Mlynárska jama, Vysoký most, dolina Borišovec, Kliny, Vinice, Dolná Lučivná, U Studničky, Vyše mošovskej cesty, U Duba, Dosná, Od Diviackeho, Pod Šimovcom, Nohavice

Miesto, Turiec:, 12 z 17

Košiare, Bôrie, Rybovo, Homolka, Za Chmelinec, Matejová, Úboč, Jamy, Medzi vŕšky, Jordán, Dolný Borišov, Košariská, Na Vápené, Ľubková, Záhumnie, Farské, Lúky pri Jordáne, Na Prednom kruhu, Tokárňa, Jedľovské, U drobného hája, Do cesty, Role od Dubovského, Široké Prielohy, Zátišie, Dlhé Nivy, Kosienky, Dolná Sihoť, Pod chotárom, Hájska,Farská a Kapitulská, Dvoriská, Žiarec, Devätorník, Konečná a Horniacka, Chreniská, Nivy vyše dediny, Niže mošovskej cesty, Bandovské, Za Dielom, Hôsec, Na Slávkove, Očko Lehota, Konopiská, Pole od Budiša, Kútiky pri Sihoťi, Turiec, Seče, Na horne luky, Pod diel, Za Kráľovcom, Veľké lúky, Od Dubovského chotára, Tŕstie, Kútiky, Bok Šín, Bôrie, Medziháje, Ostrô, Klin, Chotár

Miesto, Turiec:, 13 z 17

Záhumnie, Podhlavacom, Sihoť, Do Laclavského chodníka, Čertová, Lúčky, Pod Rúbaninami, Poľana, Martinkovo, Pod Brehmi, Mraviská, Pod majerskou medzou, Ostrý Vrch, Hrbanina, Jelšia, Konca Zahumnia, Pňovie, Kotiasov, Niva, Šimonové, Na Stráži, Repisko, Ostre, Chlievisko, Krivé, Zubrie Vozce, Palčekove lazy, Podlužie, Kapusté záhrady, Chrastky, Košarisko, Veľký úplaz, Urebrie, Rakytia, Urbarska hora, Pavlova, Horne Brody, Studienky, Sviniarsky grúň, Horný a Dolný rybník, Doliny, Horná Sihoť, Na horné lúky, Záhumnia, Do Ústia, Pod hájom, Zahumnie, Soliská, Pisárovská, Nové Bôrie, Vidosovce, Rovná, Rajské, Panske hory, Mukradná, Dlhe, Mažiarovo, Na Sadoch-Trhoviská, Pašienka, Dvoriská

Miesto, Turiec:, 14 z 17

Kapustné záhrady, Horná Dúbrava, Dolu vodou, Za mlynom, Horné lúky a Vajaniská, Horný laz, Čerenec, Pod horou, Úplety, Chrajová, Horky a Mikelovce, Chmelínec, Pod Hôrkou, Utrničie, Do Šiarov koncom, Záhradčia, Doliny, Do hlbovej vody, Malá Kamenná, Zákutia, Záhumnia, Braný diel, Nad Lúčkou, Hora, Závrat, Čečeková, Žingor, Breziny, Hrby koncom na lúkach, Proti hrádzi, Za Jarkom, Ďuriašová, Veľká Káčerová, Predné Huby, Hájik, Mraznica, Kratiny, Kudelovské, Koňuše, Buková, Lom, Za Vtáčnikom, Siklavá, Pod hrbmi, Do Žliabkov, Do Ivančanského chotára, Hôrky, Ruskové, Žľaby, Za Suchou pílou, Na Ilách, Sokolia dolina, Pod Nivou, Malá Hubná, Ondriašová, Horná Flochová, Murovaná skala, Medze, Na dlhej nive, Hukuštiak

Miesto, Turiec:, 15 z 17

Norková, Predné Role, Gerín, Hopkatoln, Brezina, Roveň, Šiare, Hrabie, Kozinec, Mohylky, Malé Krahulčie, Za hrbom, Žabinec, Na Vandračke, Niže priehonu, Lanagrepeľ, Pastviská, Bukový háj, Lán, Kobylie diely, Pod Borinou, Ploskô Jedlia, Hliny a hrtany, Hradište, Dolný laz, Diel, Dolné pasienky, Kratiny do Dúbrav, Hony, Sadové, Grajzlova, Rakytov, Pod Trstencom, Potôčik, U tierca, Pod dvorom, Orsačka, Široké, Dĺžavy, Niže hradskej, Kúty, Farská, Dolné pole, Výška, Jedľovina, Sviniarky, Primýlina, Krátiny koncom cez vodu, Domoslava, Rovná, Za sypárňou, Pažite, Na závoze, Šariny, Konco na chodník, Flochova lúka, Hadvigská medza, Trstie, Krpelné, Bansko

Miesto, Turiec:, 16 z 17

Zákľučia, Na veľkej, Medzi cestami, Zámlynie, Hofierske, Na záhumnia, Jablonky, Malý diel, Jedľovina do Dúbrav, Žírová, Hlboké, Pod baňou, Jánošíkova skala, Blatnatý Mohošov, Kamenná hôrka, Rybníčky a Hate, Trávniky, Dvorisk, Jarky, Zeme od Rakytín, Záhrady, Pod Vtáčnikom, Za kostolom, Brezina, Krahulčia skala, Pod Pálenicou, Hájiky, Pod Brezinou, Krajiny, Žigova, Potočiny, Medzi háje, Organy, Pri trati, Vantové, Dlhé, Zadné Huby, Sokolovo, Hriská, Zadné pole, Za Vedžeerom, Kliny, Dolina, Dlhá lúka, Poddubie, Kratiny, Za vodou, Vedžer, Bodorové, Za Sokolovom, Za jarkom, U kríža, Dielec, Damova, Dubovo, Vtáčnik, Rakytovec, Ondrášová, Baglové kopce, Pod Skalkou

Miesto, Turiec:, 17 z 17

Hliny, Zlatá hôrka, Kučerové, Dlhé do prostrednej cesty, Níkespiak, Kučerkovo, Nad Brezinami, Kolichlby, Široká, Kunovská hora, Vinohrádok, Kolin, Krištofové jarky, Malá Stráň, Medzi cestami, Sadiská, Zadná Norková, Záblatia, Breziny, Dolné Piesky, Lazy, Za konopiskami, Norková, Krištofove jarky, Prieslopská, Kamenný úplaz, Pražená, Kruhy, Kostolec, Malá Ľubená, Mokré sídla, Za vrbicou, Pod cintorínom, Dlhé, Prostredné pašienky, Medziház, Kopanice, Skuhrová, Kopec, Za Kevickou vodou

miesto inde

okres Martin (1476x), okres Turčianske Teplice (916x), Mošovce (224x), Blatnica (208x), Kláštor pod Znievom (147x), Belá - Dulice (130x), Necpaly (129x), Valča (124x), Martin (121x), Turček (100x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (89x), Sučany (84x), Dubové (83x), Abramová (83x), Sklené (78x), Horný Turček (78x), Turčianske Jaseno (78x), Bystrička (77x), Vrútky (76x), Trebostovo (73x), Podhradie, okres MT (72x), Záturčie (67x), Trnovo (66x), Turany (66x), Podhradie nad Váhom (65x), Čepčín (60x), Štubňa (58x), Priekopa (58x), Rakša (57x)
miesto v okres Martin
miesto v okres Turčianske Teplice
miesto v Mošovce

Podobné, Turiec:

2910x turistika, 2389x miesto, 289x orientačný bod, 44x strom, 42x poľovnícky posed, 33x prístrešok, altánok, 32x turistické informácie, 23x studňa, 18x chranený strom, 10x ohnisko, 9x atrakcia, 9x orientačná mapa, 8x miesto na piknik, 4x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Turiec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://turiec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.