Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » turistika » miesto

Miesto, Turiec

Miesto v Turiec

V Turiec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Turiec:, 1 z 17

Rovne, Pred Malou dolinou, Sviňacia, Za Spratekom, Sekcia B, Dvorec, Pažitie, Sekcia F, Obrázok, Sekcia A, Sekcia E, Foringovo, Sekcia C, Vŕšky, Na Hrby, Hrby, Zálochy, Za Dúbravou, Niže papierne, Záhumnie, Za Hájom, Štepnica, Zavaskovce, Trávniky, Pod Brezinou, Paraštiná, Pri kostole, Laclavá, Za krovím, Trhanová, Šuhová nad Hlbokou cestou, Vyše mlyna, Za Rebrovci, Pred Pálečnou, Pri Anglickej záhrade, Krovisko, Za Horvátkovci, Požehy, Záhrady na pažití, Niže dediny, Šteklanovský kúsok, Rovná dolina, Dolný Lipovec, Laštek, Lány ku kostolu, Noviny, Predvrícko, Na Hájikoch, Horné Trávniky, Pod Borinami, Mažiarná, Vápenná, Drtovky, Za Húseň, Kobula pod borinami, Pod rybníky, Vráče, Lavičky, Rakytné, Za Korbelovým vŕškom

Miesto, Turiec:, 2 z 17

Lipovec, Oplety, Niže dediny, Žirkovo, Hlboká Bazová, Milcovo, Jakušovo, Konský dol, Chrapovné úslnia, Košariská, Podhradište, Bažinov jarok, Zrasce, Milcová, Za Hrabovým, Hrby, Hrabiny, Juh, Hradiská, Niže dediny, Sučany, Kopanice, Farský les, Čepčínec, Biela Studňa, Zákľačie, Biely Vŕštek, Vrkošiny a pod Kasákovú, Vlniská, Dielec, Pod Osikovým, Do Tisovca, Kamene, Zadky, Lučina, Obzová, Studenec, Suchá Vrica, Za Vricou, Hliny, Lazany, Obzová za Tŕstím, Šmýkanica, Malé Blatno, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Vkošiny, Bôrovo, Pod Trstím, Vrica, Na Prievaly, Lazy, Prašivá, Dubie, Duláková, Obzová a Válovy, Dlhé, Niže svätej Anny, Pod Osičím, Stĺpová, Studenec

Miesto, Turiec:, 3 z 17

Čmeľovo, Vädžer, Bačov kopec pod Stilovým, Fľaky, Breziny, Slatina, Pod Studencom, Pod Kalváriou, Žiare, Ostredok, Dielnice, Jarky, Za Dlhým dielom, Rybníky, Obzová za Trstím, Ploštiny, Tackanová, Na Skaličkách, Matejčovo, Majelnik, Pred Studencom, Dubie, Povojník, Na Brode, Lieskovo, Jasenová Brložná, Dlhé Záhumnia, Fukovské a Šibeničný vrch, Kapustnice v Tehelni, Mestská, Nad Baštou, Záskalná, Pred Dulákov, Pod Lazmi, Pod hrad, Jasenová, Pod Bôrovou, Štvrtky, Háje, Suchá, Za železnicou, Švanterová a Bombový močiar, Pred trstím, Hlboké, Mikulášova, Do Vadžera, Nad Kňazovou Nivou, Návozia, Nad Tokarov, Doliny, Nad Bielym potokom, Pod Horným a Dolným Poľským, Dolina, Rybníky, Pod Jankovou, Dúbravy, Hony do lazíšť, Hony do železnice, Žiarná, Kolba

Miesto, Turiec:, 4 z 17

Zadky, Dlhé, Poznanovo, Pod starým majerom, Vyše papierne, Za lúčkami, Závozec, Rúbaniny, Prostredný močiar, Krátiny, Pod Hájom, Vyše dediny, Dolina Tisovo, Socovský vrch, Od pastierskej, Vyše sklenárskej cesty, Nad Rybníkmi, Dolné Kamence, Kopanice, Pánske, Prídel, Bystré, Farské, Rúbaniny, Na vrch Dubie, Brložná, Kalvária, Zadná Brezina, V doline, Hony do hradzkej, Do poľa, Skalie, Medovar, Hony do hôrky, Veľké Blatno, Dvorisko, Záhumnie niže mesta, Vyše Ďura, Hony za železnicou, Za Hájom, Pod Likotkou, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Predný močiar, Ležiachova javorina, Prievala lúka, Benkovka, Od maloviesskeho, Čiastok, Panské hrby, Bačov kopec, Holica, Hlboké nad Lieštím, Hony do hradskej, Za cintorínom, Zadné háje, Hrby, Ukladiská, Šušňatín, Na vrchu, Za Dúbravami

Miesto, Turiec:, 5 z 17

Pod orešie, Kopanica, Lazy, Zelené, Diel a Za Dielom, Borisková, Hlboká cesta, Rúbane, Rúbaňky, Pod Šibenice, Žiar, Kľačianska dolina - pirť, Niže sklenárskej cesty, Hrnčiarová, Úšust, Lipové, Úboč, Majkrabovo, Pod Kľakom, Pred dolinami, Siaš, Na Hladíkovo, Močidlá, Pod vrch, Struháreň, Ploština, Doliny a Tisovec, Doštisky, Tiešňavy, Kaplna, Pod humniskom, Úplaz, Dielec, Kohútová, Nad Kohútovou, Horica, Humienca, Pod šiarmi, Dubravica, Za dielom, Pod zábelia, Studienky, Chotáre, Ravná, Medze, Lúky, Kúty, Medzi medzami, Za studňou, Kalenia, Stráne, Brdo, Chmelinec, Za štrekou, Panošin, Prostredná, Zábelia, Antoliarka, Závodia, Sihoť

Miesto, Turiec:, 6 z 17

Lipová, Hliniská, Vlčia jama, Na ohreblo, Solisko, Horné pole, Za vrchom, Smrekovo, Mocidla, Pri Slatine, Záblatie, Brečkovo, Pod Magurou, Pod Závozím, Žiarec, Dolné huty, Nad Hrádkom, Brložnica, Za Strážou, Stráza, Borová, Niva, Žiare, Nad Studňami, Slatiny, Pod Starým hájikom, Maršálová, Hajasová, Chrochotia dolina, Za Búnovom, Horné závozy, Pod Búnovom, Brehy, Kochanovo, Klúc, Pod kobyliou hlavou, V Žiaroch, Trávniky, Zadná kosa, Poloma, Mokraď, Sokolský jarok, Kopanice, Pod Dielom, Jamy, Starý háj, Košová, Tále, Jedliny, Sekanina, Vrch háj, Kohútová, Huta, Zákľuka, Trasidlá, Pod Hájom, Na Brečkov, Lipovská dolina, Horné Jaseno, Hankov grúň

Miesto, Turiec:, 7 z 17

Dolné závozy, Halmesová, Veľký kozinec, Panošinská dolina, Krizanka, Panošina, Na Kostolišti, Jedľovo, Za dvorom, Búnov, Za Sokolom, Tisovo, Pažite, Horné Hladíkovo, Rúbaň a Skalka, Loviská, Hlboká, Kováčovo, Borievčie, Vlčia jama, Fekečová, Borgy, Tarabová, Pod Sokolom, Ostredkovy grun, Hluchá dolina, Zrebíky, Šariny, Madacov, Pazite, Pod Príslopom, Brveník, Topole za Dielom, Dubová, Dedinský grúň, Za Váhom, Lúčky, Ostrá, Kelnicky grún, Polčenská dolina, Holý diel, Pod Lučencom, Starý háj, Bodranská dolina, Hoskora, Nemecké, Dolné Jaseno, Poštáriková, Beňová, Hrabina, Miliansko, Rovňanský grúň, Račková, Stráža, Brován, Pod pieskom, Krsačina, Kobylia hlava, Tokársky grúň, Pred Keckou

Miesto, Turiec:, 8 z 17

Kliny, Certov kút, Kolibisko, Benke Kúty, Stráne, Bazovská, Niže Kríža, Háj, Hruska, Na Diele, Cintorín, Dúbrava, Záhumnia, Rovne, Rezníkove, Čiare, Pod Strážou, Drazkovska, Zlebina, Vôdky, Jazvecí grún, Hajasova, Koncity vrch, Pod Háj, Manzelova dolina, Horné Lúky, Mlynské rovné, Za Lyscom, Hlboká, Ráztoka, Stienky, Hradesnica, Slovákova dolina, Dubovo, Rovná, Pažitie, Kolláre, Dropová, Madárovo, Šimanová, Za Kostoliskom, Košariská, Oráca, Horné huty, Flosková, Mladý háj, Jaseníky, Pod Bresty, Mogurky, Kopček, Hrb, Pri gaštanoch, Krivé lazy, Pod horou, Zázriva, Široké, Za Baľou, Na dube, Bobsoková, Lovisko

Miesto, Turiec:, 9 z 17

Trstica, Slaninová, Kúty, Hony, Bukoviny, Kosarisko, Galov diel, Nivy za hradskou, Za vrchom, Stroch, Lúčky, Misárky, U Jarečka, Maziarky, Pozastražia, Za Dielom, Na ostredok, Lazy, Za meštiankou, Bunovica, Príboje, Dávide, Kliny na Hájiku, Ostredok, Dlhé, Veľké, Smradlavá, Doliny, Frčín, Vereč, Semfín, Nemecká dolina, Borcová, Dolné lúky niže mostu, Domkové, Horná Svinná, Magura, Štubniansky les, Medzi vodami, Vtáčnik, Okrúhle, Horná Malašová, Rúbanisko, Malá slama, Dlhé diely, Zimnô, Hlinisko, Pod Hájom, Štubniansky les, Blatnatá, Horné Háje, Bodorovské háje, Monč, Poľana, Krivé, Za Hájom, U Jablone, Slatina, Zimovisko, Výhon

Miesto, Turiec:, 10 z 17

Kurialna rata, Horné Čremošné, Na senníku, Čičereň, Most koniec, Rakytiny, Na hŕbky, Belá pri Necpaloch, Ľubochnianska dolina, Lučivná, Stádlisko, Sádok, Predné glózy, Nad jabloňou, Studený úplaz, Na prietrží, Mostíky, Belianská dolina, Kalameš, Farská, Horný Borišov, Ubly, Negrašov, Mutník, Vápené, Nad višničkami, Lučina, Kráľovská studňa, Pakandel, Nad Páleným hájom, Na Dieli, Veľké v strednom poli, Na hôrky, Majvinkel, Žitková, Diel, Kotlinka, Dolné Čremošné, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Ražovisko, Pohorelé, Tomčíková, Grešnerovo, Za mlynom, Vokolište, Lopatiny, Ivančanské hájei, Dielničky, Mokrá dolina, Bartošrígel, Pod prietrž, Kopanice vyše mostu za Hájom, Dedičove, Horné ležoviská, Lúky u cesty, Zadné glózy, Medzi jarkami, Kľúč, Horné Kováčovské, Malcov

Miesto, Turiec:, 11 z 17

Madačov, Dolná Malšová, Na Semilu, Na vode, Strnisko, Borisovec, Hore koncom, Kameňolom, Kaluže, Lučivná, Prielohy, Šebeňová, Holešín, Bartoš, Úplazy, Špicenberg, Mlynica, Kútiky pri Sihoti, Pod vinicou, Záhumnie, Horná Lučivná, Hôrka, Dosná, Košariská, Vysoký most, Na Prednom kruhu, Nohavice, Dúbrava, Rybovo, Došná, Veľký prielom, Hájik, Franovce, Farské, Jedľovské, Pod Šimovcom, Ľubková, Za rybníkom, Úboč, Farské, Pohorelá, Tokárňa, U Duba, Jordán, Od Diviackeho, Bôrie, Lúky pri Jordáne, Dedičné pole, Vôdky, Zibolensko, Krivá, Na Lysec, Jamy, Dolná Lučivná, Mlynárska jama, Medzi vŕšky, U Studničky, Zahumnie od Dulíc, Hájičky, Za Chmelinec

Miesto, Turiec:, 12 z 17

Na Vápené, Holašín, Vinice, Homolka, Matejová, dolina Borišovec, Pred Mlynom, Úplazy, Veberník, Medzi jarky, Kliny, Belianský mlyn, Lučebné, Pod Páleným hájom, Košiare, Záhumnie, Šindolová koliba, Vyše mošovskej cesty, Dolný Borišov, Jamy, Široké Prielohy, Očko Lehota, Žiarec, Kosienky, Nivy vyše dediny, Hájska,Farská a Kapitulská, U drobného hája, Kútiky pri Sihoťi, Pod chotárom, Niže mošovskej cesty, Na Slávkove, Do cesty, Chreniská, Pole od Budiša, Role od Dubovského, Dolná Sihoť, Zátišie, Bandovské, Za Dielom, Konečná a Horniacka, Hôsec, Konopiská, Dvoriská, Devätorník, Dlhé Nivy, Klin, Nové Bôrie, Dolu vodou, Kapustné záhrady, Za Kráľovcom, Dvoriská, Malá Kamenná, Rakytia, Pod Brehmi, Pod Rúbaninami, Palčekove lazy, Chlievisko, Doliny, Turiec, Do Šiarov koncom

Miesto, Turiec:, 13 z 17

Ostrô, Na Stráži, Šimonové, Záhumnie, Zubrie Vozce, Za mlynom, Chotár, Doliny, Panske hory, Mraviská, Sihoť, Krivé, Rovná, Na Sadoch-Trhoviská, Pod hájom, Horná Sihoť, Kotiasov, Repisko, Martinkovo, Do hlbovej vody, Podlužie, Hrbanina, Chrastky, Pňovie, Na horne luky, Lúčky, Horne Brody, Seče, Pod majerskou medzou, Dlhe, Úplety, Bok Šín, Veľké lúky, Pašienka, Veľký úplaz, Studienky, Sviniarsky grúň, Pisárovská, Pod diel, Pod Hôrkou, Konca Zahumnia, Soliská, Od Dubovského chotára, Tŕstie, Kapusté záhrady, Niva, Vidosovce, Horný laz, Záhradčia, Čerenec, Do Ústia, Jelšia, Chmelínec, Horný a Dolný rybník, Horné lúky a Vajaniská, Košarisko, Mukradná, Pod horou, Chrajová, Pavlova

Miesto, Turiec:, 14 z 17

Ostrý Vrch, Poľana, Urebrie, Horky a Mikelovce, Utrničie, Mažiarovo, Kútiky, Podhlavacom, Medziháje, Do Laclavského chodníka, Ostre, Rajské, Bôrie, Na horné lúky, Záhumnia, Záhumnia, Zákutia, Čertová, Urbarska hora, Zahumnie, Horná Dúbrava, Hofierske, Hukuštiak, Medzi cestami, U kríža, Hradište, Konco na chodník, Ďuriašová, Za Brezinou, Železná, Potôčik, Dvorisk, Na dlhej nive, Za vrbicou, Kobylie diely, Križná, Bohušová, Kratiny, Na veľkej, Klinec, Trávniky, Žigova, Dubovo, Šariny, Horná hranica, Farská, Brezina, Tisová, Kratiny, Výška, Kudelovské, Do Žliabkov, Za sypárňou, Malé Krahulčie, Krátiny koncom cez vodu, Dolina, Kratiny do Dúbrav, Baglové kopce, Brezový háj, Čierny grúň

Miesto, Turiec:, 15 z 17

Krpelné, Široké, Na Ilách, Pod Brezinou, Jarky, Dolné pasienky, Záblatia, Kamenný úplaz, Závrat, Vrch Studienka, Kopanice, Orsačka, Prieslopská, Ondrášová, Stredná Rosová, Vinohrádok, Mokrý Jasienok, J nošíkova skala, Hole, Malá Stráň, Zlatá hôrka, Kliny, Medze, Hrby koncom na lúkach, Dolné pole, Malé Žiare, Murovaná skala, Kozinec, Pekná, Lom, Krahulčia skala, Zadné Huby, Zeme od Rakytín, Šiare, Za Vedžeerom, Hájiky, Horné Nivy, Pod Vtáčnikom, Pod dvorom, Breziny, Sokolia dolina, Sádové, Pri trati, Norková, U tierca, Jedľovina do Dúbrav, Žírová, Nad strelkovými záhradami, Za kostolom, Nad Lúčkou, Mraznica, Kotre dvormi, Pažite, Niže dediny, Bukovina, Rakytov, Zámlynie, Vrtielka, Za orech, Sadové

Miesto, Turiec:, 16 z 17

Potočiny, Predné Huby, Za Gerinom, Koňuše, Kostolná, Do Ivančanského chotára, Smrekove, Dielec, Záhrady, Jánošíkova skala, Dlhé do prostrednej cesty, Medzi cestami, Lazy, Pavlov, Za konopiskami, Dlhé, Brezina, Dolný laz, Vantové, Dolné Piesky, Níkespiak, Jedľovina, Zimozeleň, Dlhé, Rakytovec, Vachotovice a zeme, Hôrky, Vrch Stráž, Pastviská, Kratiny, Besná, Košúty, Proti hrádzi, Gerín, Sadiská, Kolin, Jarky, Kutiny, Medze, Rybníčky a Hate, Ploskô Jedlia, Žingor, Za Suchou pílou, Záložná, Zadné Košiare, Kamenná hôrka, Miestný hon, Hrabie, Roveň, Mokré sídla, Bukový háj, Široká, Niže hradskej, Horná Rosová, Kostolec, Braný diel, Hájik, Hlboké, Za Jarkom, Farské

Miesto, Turiec:, 17 z 17

Poddubie, Žabinec, Pred Horou, Kapustné záhrady, Za mostíkom, Kučerové, Pod cintorínom, Na Vandračke, Žľaby, Malá Ľubená, Pod baňou, Krištofové jarky, Hliny, Kopec, Slichová, Siklavá, Pod Skalkou, Krištofove jarky, Za hrbom, Za dedinou, Malý diel, Pod Gerinom, Kúty, Pod hrbmi, Dlhá lúka, Kučerkovo, Pod Pálenicou, Proti Jarku, Grajzlova, Za Vtáčnikom, Kruhy, Sihote, Pod Borinou, Turatín, Prostredné, Nad Brezinami, Ondriašová, Pražená, Zákľučia, Malá Hubná

miesto inde

okres Martin (1476x), okres Turčianske Teplice (916x), Mošovce (224x), Blatnica (208x), Kláštor pod Znievom (147x), Belá - Dulice (130x), Necpaly (129x), Valča (124x), Martin (121x), Turček (100x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (89x), Sučany (84x), Dubové (83x), Abramová (83x), Sklené (78x), Horný Turček (78x), Turčianske Jaseno (78x), Bystrička (77x), Vrútky (76x), Trebostovo (73x), Podhradie, okres MT (72x), Záturčie (67x), Trnovo (66x), Turany (66x), Podhradie nad Váhom (65x), Čepčín (60x), Štubňa (58x), Priekopa (58x), Rakša (57x)
miesto v okres Martin
miesto v okres Turčianske Teplice
miesto v Mošovce

Podobné, Turiec:

2907x turistika, 2389x miesto, 289x orientačný bod, 44x strom, 42x poľovnícky posed, 32x turistické informácie, 30x prístrešok, altánok, 24x studňa, 18x chranený strom, 10x ohnisko, 9x orientačná mapa, 8x miesto na piknik, 8x atrakcia, 4x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Turiec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://turiec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.