Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Turiec » turistika » miesto

Miesto, Turiec

Miesto v Turiec

V Turiec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Turiec:, 1 z 17

Rovne, Pred Malou dolinou, Sekcia B, Dvorec, Za Spratekom, Obrázok, Panská koliba, Sekcia E, Sekcia A, Sekcia F, Sekcia C, Foringovo, Na Hrby, Hrby, Zálochy, Bôriny, Záhumnie, Za Dúbravou, Niže papierne, Zavaskovce, Štepnica, Trávniky, Vyše mlyna, Pri kostole, Trhanová, Závozy, Za krovím, Šuhová nad Hlbokou cestou, Laclavá, Paraštiná, Pred Pálečnou, Pri Anglickej záhrade, Za Rebrovci, Za Horvátkovci, Niže dediny, Záhrady na pažití, Dolný Lipovec, Laštek, Lány ku kostolu, Noviny, Na Hájikoch, Mažiarná, Pod Borinami, Vápenná, Za Húseň, Drtovky, Kobula pod borinami, Vráče, Pod rybníky, Lavičky, Rakytné, Za Korbelovým vŕškom, Lipovec, Oplety, Niže dediny, Jakušovo, Žirkovo, Milcovo, Hlboká Bazová, Chrapovné úslnia

Miesto, Turiec:, 2 z 17

Konský dol, Bažinov jarok, Ráztoky, Zrasce, Podhradište, Zrasce, Milcová, Hrabiny, Juh, Niže dediny, Hradiská, Sučany, Kopanice, Čepčínec, Kečka, Obzová, Jarky, Pod Osičím, Zákľačie, Pred Dulákov, Hlboké, Studenec, Tackanová, Nad Baštou, Povojník, Duláková, Záskalná, Breziny, Niže svätej Anny, Za Dlhým dielom, Ostredok, Za železnicou, Do Vadžera, Slatina, Lazy, Lieskovo, Dielec, Dlhé Záhumnia, Hliny, Matejčovo, Stĺpová, Končiar, Prašivá, Šmýkanica, Štvrtky, Ploštiny, Na Brode, Dlhé, Dubie, Na Prievaly, Obzová za Tŕstím, Jasenová, Studenec, Pred Studencom, Do Tisovca, Obzová a Válovy, Nad Kňazovou Nivou, Vrkošiny a pod Kasákovú, Pod Trstím, Pod Bôrovou

Miesto, Turiec:, 3 z 17

Malé Blatno, Dubie, Pod Lazmi, Pod Kalváriou, Rybníky, Suchá, Lazany, Zadky, Za Vricou, Vlniská, Fukovské a Šibeničný vrch, Vädžer, Lučina, Čmeľovo, Pred trstím, Sviňacia, Obzová za Trstím, Pod hrad, Vrica, Pod Osikovým, Návozia, Bôrovo, Háje, Fľaky, Žiare, Nad Teplicou, Pod Studencom, Vŕšky, Kapustnice v Tehelni, Biely Vŕštek, Vkošiny, Kamene, Švanterová a Bombový močiar, Dielnice, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Mikulášova, Na Skaličkách, Majelnik, Suchá Vrica, Pod Jankovou, Rúbaniny, Dolina Tisovo, Hony do hradzkej, Zadky, Veľké Blatno, Skalie, Kalvária, Na vrch Dubie, Vyše sklenárskej cesty, Prostredný močiar, Rybníky, Zadné háje, Závozec, Bystré, Benkovka, Brložná, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Vyše papierne, Žiarná, Vyše dediny

Miesto, Turiec:, 4 z 17

Dolné Kamence, Ukladiská, Dlhé, Krátiny, Od pastierskej, Od maloviesskeho, Dvorisko, Dúbravy, V doline, Prídel, Nad Bielym potokom, Pod Likotkou, Predný močiar, Holica, Do poľa, Poznanovo, Farské, Pod Hájom, Záhumnie niže mesta, Panské hrby, Vyše Ďura, Za lúčkami, Za cintorínom, Pažitie, Pánske, Prievala lúka, Medovar, Hony do železnice, Čiastok, Nad Rybníkmi, Dolina, Zadná Brezina, Hony do hôrky, Kopanice, Hony za železnicou, Hony do hradskej, Hrby, Hony do lazíšť, Hlboké nad Lieštím, Za Hájom, Doliny, Hliniská, Lipové, Pod Šibenice, Lúky, Pred dolinami, Diel, Doliny a Tisovec, Vlčia jama, Struháreň, Za dielom, Úboč, Medzi medzami, Smrekovo, Pod Kľakom, Horné pole, Za Dúbravami, Chmelinec, Siaš, Diel a Za Dielom

Miesto, Turiec:, 5 z 17

Borisková, Rúbane, Panošin, Zelené, Kaplna, Diel, Kohútová, Hlboká cesta, Pod šiarmi, Za štrekou, Kopanica, Brdo, Kúty, Stráne, Žiar, Studienky, Ploština, Zábelia, Hrnčiarová, Doštisky, Kľačianska dolina - pirť, Horica, Majkrabovo, Kalenia, Za vrchom, Za studňou, Ravná, Na vrchu, Rúbaňky, Močidlá, Pod zábelia, Šušňatín, Pod vrch, Pod orešie, Na Hladíkovo, Lipová, Prostredná, Dubravica, Chotáre, Dielec, Pod humniskom, Sihoť, Medze, Lazy, Tiešňavy, Solisko, Závodia, Úšust, Nad Kohútovou, Na ohreblo, Niže sklenárskej cesty, Pod Príslopom, Trávniky, Borgy, V Žiaroch, Bodranská dolina, Halmesová, Hluchá dolina, Jedľovo, Brován

Miesto, Turiec:, 6 z 17

Mokraď, Niva, Kobylia hlava, Račková, Stráza, Borievčie, Dolné závozy, Horné závozy, Hrabina, Lipovská dolina, Zadná kosa, Hankov grúň, Klúc, Mocidla, Zrebíky, Kopanice, Kováčovo, Pri Slatine, Žiarec, Trasidlá, Záblatie, Pod kobyliou hlavou, Sokolský jarok, Starý háj, Borová, Chrochotia dolina, Na Brečkov, Pod Hájom, Pažite, Za Sokolom, Dubová, Beňová, Panošinská dolina, Lúčky, Jamy, Brveník, Miliansko, Brehy, Žiare, Za Búnovom, Tokársky grúň, Nad Studňami, Horné Hladíkovo, Na Kostolišti, Hlboká, Zákľuka, Tisovo, Pod Lučencom, Veľký kozinec, Pod Búnovom, Vlčia jama, Polčenská dolina, Kohútová, Rúbaň a Skalka, Horné Jaseno, Pod pieskom, Pod Starým hájikom, Šiance, Košová, Pod Sokolom

Miesto, Turiec:, 7 z 17

Brečkovo, Za Váhom, Stráža, Pazite, Príslop, Madacov, Ostrá, Pod Dielom, Za Strážou, Pod Závozím, Tále, Topole za Dielom, Jedliny, Poloma, Poštáriková, Kochanovo, Krsačina, Tlstý vrch, Maršálová, Krizanka, Dolné Jaseno, Holý diel, Brložnica, Dedinský grúň, Búnov, Loviská, Nemecké, Šariny, Slatiny, Za dvorom, Fekečová, Starý háj, Čiare, Za Kostoliskom, Háj, Kolláre, Slovákova dolina, Za Lyscom, Stráne, Pri gaštanoch, Šimanová, Stienky, Hruska, Jazvecí grún, Bazovská, Košariská, Mlynské rovné, Kopček, Za Baľou, Pod Strážou, Oráca, Pod Háj, Mladý háj, Niže Kríža, Zázriva, Záhumnia, Kliny, Hrb, Pod horou, Hradesnica

Miesto, Turiec:, 8 z 17

Na Diele, Dúbrava, Pred Keckou, Pod Bresty, Koncity vrch, Dropová, Jaseníky, Hlboká, Dubovo, Horné Lúky, Flosková, Vôdky, Ráztoka, Na dube, Certov kút, Cintorín, Kolibisko, Bobsoková, Madárovo, Krivé lazy, Zlebina, Drazkovska, Manzelova dolina, Benke Kúty, Pažitie, Rezníkove, Kúty, Na ostredok, Lúčky, Hony, Malý Šturec, U Jarečka, Maziarky, Za vrchom, Nivy za hradskou, Trstica, Pálenica, Galov diel, Bukoviny, Lovisko, Pozastražia, Stroch, Kosarisko, Za Dielom, Lazy, Za meštiankou, Slaninová, Misárky, Kliny na Hájiku, Zalámaná dolina, Uhlisko, Jamy, Príboje, Bunovica, Pod Kráľovou studňou, Mrzká, Dávide, Kráľova studňa, Horná Lichnerová, Široká

Miesto, Turiec:, 9 z 17

Dlhé, Horná Túfna, Zaberácka, Láger, Pod Tufnou, Veľké v strednom poli, Válovy, Malcov, Mokrá dolina, Na senníku, Malá slama, Veľké, Nad višničkami, Horná Malašová, Za mlynom, Na hôrky, Dielničky, Dlhé diely, Škamlová, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Mlynica, Most koniec, Dolné lúky niže mostu, Kameňolom, Holešín, Sádok, Vápené, Kurialna rata, Štros, Ivančanské hájei, Kopanice vyše mostu za Hájom, Dolná Prašnica, Horná Lučivná, Krivé, Doliny, Špicenberg, Kľúč, Kalameš, Štubniansky les, Belianská dolina, Dedičove, Štubniansky les, Kľak, Frčín, Na vode, Zimnô, Semfín, Rakytiny, Negrašov, Turčekova, Horné Čremošné, Výhon, Dolné Čremošné, Belá pri Necpaloch, Horné ležoviská, Nad jabloňou, Blatnatá, Vokolište, Prašnica, Zadné glózy

Miesto, Turiec:, 10 z 17

Medzi jarkami, Šebeňová, Na prietrží, Nad Páleným hájom, Záhumnie, Farská, Kaluže, Prielohy, Kotlinka, Medzi vodami, Nemecká dolina, Pakandel, Hore koncom, Javor, Na Semilu, Za Hájom, Havranov, Na Dieli, Zlatá studňa, Lučina, Dolná Malšová, Na hŕbky, Úplazy, Horná Svinná, Horné Kováčovské, Pod prietrž, Monč, Mláka, Ubly, Pod vinicou, Zimovisko, Horné Háje, Okrúhle, Šariancova, Predné glózy, U Jablone, Bodorovské háje, Ražovisko, Pod Hájom, Domkové, Diel, Lučivná, Lučivná, Smradlavá, Borisovec, Slatina, Vereč, Borcová, Dolná Kolomajerská, Hlinisko, Grešnerovo, Hôrka, Horná Kolomajerská, Rúbanisko, Kútiky pri Sihoti, Lopatiny, Šindolová koliba, Veberník, Medzi vŕšky, Dúbrava

Miesto, Turiec:, 11 z 17

Za rybníkom, Vysoký most, U Duba, Pod Šimovcom, Belianský mlyn, Farské, Zibolensko, Pred Mlynom, Farské, Zahumnie od Dulíc, Jordán, Krivá, Na Prednom kruhu, Jamy, Jedľovské, Dolná Lučivná, Úboč, Rybovo, Bôrie, Holašín, Na Lysec, Od Diviackeho, Lúky pri Jordáne, Hájičky, Ľubková, Hradište, Babia hora, Záhumnie, Vinice, Dedičné pole, Vyše mošovskej cesty, Medzi jarky, Hájik, Nohavice, Vôdky, Na Vápené, Matejová, Pod Páleným hájom, Veľký prielom, Kliny, Za Chmelinec, Homolka, U Studničky, Franovce, Jamy, Do cesty, Dolná Sihoť, Dvoriská, Očko Lehota, Nivy vyše dediny, Bandovské, Role od Dubovského, Kútiky pri Sihoťi, Pole od Budiša, Konečná a Horniacka, Niže mošovskej cesty, Hôsec, Hájska,Farská a Kapitulská, Konopiská, Žiarec

Miesto, Turiec:, 12 z 17

Dlhé Nivy, Chreniská, Devätorník, Široké Prielohy, Pod chotárom, U drobného hája, Na Slávkove, Podhlavacom, Dvoriská, Rakytia, Chlievisko, Pod Brehmi, Do Ústia, Horné lúky a Vajaniská, Čerenec, Za Kráľovcom, Mažiarovo, Rovná, Soliská, Lúčky, Tŕstie, Urbarska hora, Záhradčia, Hrbanina, Zákutia, Repisko, Horky a Mikelovce, Na horne luky, Pod majerskou medzou, Kútiky, Mukradná, Horne Brody, Mraviská, Kapusté záhrady, Sihoť, Veľké lúky, Košarisko, Pod Rúbaninami, Šimonové, Zubrie Vozce, Turiec, Konca Zahumnia, Chrastky, Za mlynom, Záhumnie, Chotár, Bok Šín, Zahumnie, Od Dubovského chotára, Studienky, Utrničie, Niva, Rajské, Horná Dúbrava, Pod diel, Záhumnia, Chrajová, Kapustné záhrady, Pašienka, Do hlbovej vody

Miesto, Turiec:, 13 z 17

Medziháje, Klin, Záhumnia, Kotiasov, Doliny, Ostre, Urebrie, Horný a Dolný rybník, Čertová, Podlužie, Krivé, Horný laz, Bôrie, Jelšia, Pňovie, Pavlova, Seče, Do Laclavského chodníka, Dolu vodou, Vidosovce, Pod horou, Úplety, Do Šiarov koncom, Pisárovská, Dlhe, Pod hájom, Palčekove lazy, Doliny, Na Stráži, Panske hory, Na horné lúky, Ostrô, Chmelínec, Pod Hôrkou, Horná Sihoť, Martinkovo, Nové Bôrie, Ostrý Vrch, Na Sadoch-Trhoviská, Hadvigská medza, Priepastná, Čierny grúň, Vedžer, Kopanice, Zámlynie, Dolné Piesky, Kotišov laz, Krátiny koncom cez vodu, Sádové, Grajzlova, Na veľkej, Hliny, Ploskô Jedlia, Krajiny, Za sypárňou, Hájik, Kúty, U tierca, Norková, Horné Nivy

Miesto, Turiec:, 14 z 17

Mohošovec, Dubiny, Bansko, Medzi cestami, Hlboké, Kotre dvormi, Lázky, Vysoký vrch, Braný diel, Široké, Do Ivančanského chotára, Žigova, Vrch Stráž, Krahulčie, Trstie, Nad Brezinami, Mohylky, Veľká Káčerová, Hofierske, Hony, Pod cintorínom, Kratiny, Blatnatý Mohošov, Čierne zeme, Proti Jarku, Poddubie, Damova, Turatín, Roveň, Prostredné pašienky, Široká, Žingor, Kopec, Vrtielka, Zadné Huby, Niže dediny, Potočiny, Pod Trstencom, Zadná Norková, Kamenná, Pod lúky, Hulejova skala, Pod Kostolcom, Na záhumnia, Za dedinou, Bukový háj, Sadové, Flochova lúka, Zadné pole, J nošíkova skala, Kozinec, Farská, Proti hrádzi, Malé Krahulčie, U hájika, Pažite, Jedľovina, Dolné pole, Koňuše, Hôrky

Miesto, Turiec:, 15 z 17

Ďuriašová, Bohušová, Pražená, Záblatia, Krištofove jarky, Záblatská, Slichová, Kobulia pod borinami, Buková, Klinec, Tále, Šiance, Záložná, Rybníčky a Hate, U kríža, Kučerové, Za Jarkom, Medzi háje, Dvorisk, Siklavá, Zákľučia, Hrby koncom na lúkach, Zimozeleň, Vachotovice a zeme, Brezina, Na závoze, Kruhy, Pavlov, Žľaby, Kudelovské, Dolné pasienky, Kúpelice, Skuhrová, Sokolia dolina, Kliny, Závrat, Mokré sídla, Farské, Baglové kopce, Kostolec, Stenclov les, Dolný laz, Primýlina, Medzi cestami, Niže priehonu, Malý diel, Krpelné, Sihote, Na Ilách, Húseň, Šariny, Do hradskej, Brezový háj, Murovaná skala, Hrabie, Hole, Hora, Pod Nivou, Sončovské, Diely

Miesto, Turiec:, 16 z 17

Výška, Niže hradskej, Dolina, Malá Ľubená, Hliny a hrtany, Mraznica, Predné Role, Zeme od Rakytín, Jablonky, Sadiská, Nad strelkovými záhradami, Kiar, Vinohrádok, Krátke, Za Vedžeerom, Za mostíkom, Horná Rosová, Ondriašová, Pekná, Mokrý Jasienok, Na dlhej nive, Kostolná, Potôčik, Višňová, Breziny, Kratiny, Dlhá lúka, Hájiky, Stredná Rosová, Pod Brezinou, Malá Hubná, Pod Skalkou, Za hrbom, Košúty, Ondrášová, Miestný hon, Dlhé, Pod dvorom, Besná, Bodorové, Jánošíkova skala, Dĺžavy, Rakytov, Organy, Za Kevickou vodou, Sekanina, Dubovo, Za Suchou pílou, Hliny, Bukovina, Prostredné, Pastviská, Boriny, Trávniky, Hriská, Malá Stráň, Dlhé do prostrednej cesty, Kučerkovo, Pod krizom, Smrekove

Miesto, Turiec:, 17 z 17

Kratiny, Nad Lúčkou, Repeš, Kratiny do Dúbrav, Horná Flochová, Diel, Pri trati, Za Sokolovom, Dielec, Konco na chodník, Vantové, Šiare, Lehotištie, Kobylie diely, Žabinec, Pod hrbmi, Kutiny, Zlatá hôrka, Zadné Košiare, Rakytovec, Stará Flochová, Za jarkom, Domoslava, Medze, Norková, Horná hranica, Lom, Tisová, Ruskové, Čečeková, Za orech, Na Vandračke, Kamenný úplaz, Valentov, Do Žliabkov, Kamenná hôrka, Železná, Mošovská, Meneľova dolina, Pod baňou

miesto inde

okres Martin (1889x), okres Turčianske Teplice (1151x), Mošovce (226x), Blatnica (211x), Martin (153x), Kláštor pod Znievom (150x), Belá - Dulice (138x), Necpaly (135x), Valča (126x), Záturčie (102x), Turček (101x), Turčianske Teplice (93x), Slovenské Pravno (91x), Abramová (85x), Dubové (85x), Sučany (85x), Bystrička (81x), Turčianske Jaseno (80x), Sklené (79x), Horný Turček (78x), Vrútky (76x), Trebostovo (75x), Priekopa (73x), Podhradie, okres MT (73x), Trnovo (66x), Podhradie nad Váhom (66x), Turany (66x), Nolčovo (59x), Sklabinský Podzámok (59x), Turčianska Štiavnička (58x)
miesto v okres Martin
miesto v okres Turčianske Teplice
miesto v Mošovce

Podobné, Turiec:

2482x turistika, 2104x miesto, 183x orientačný bod, 43x strom, 35x turistické informácie, 28x prístrešok, altánok, 20x poľovnícky posed, 20x studňa, 17x chranený strom, 9x orientačná mapa, 7x atrakcia, 6x miesto na piknik, 6x ohnisko, 4x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Turiec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://turiec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.